06-53628213 info@wildflock.nl

THERMISCH TESTLAB

KOUDE TESTEN TOT -30°C | WARMTE TOT + 30°C

TEST UW VERPAKKING OF CARGO BIJ ONS

TEST UW VERPAKKING OF CARGO BIJ ONS

Voor veel producten is de temperatuur tijdens opslag en transport een kritische factor voor de houdbaarheid of de garantie op een correct functioneren in de praktijk.

Oponthoud tijdens transport in koude of zeer warme omgeving kan fatale gevolgen hebben voor uw lading.

ALLES ONDER CONTROLE

Voor veel producten is de temperatuur tijdens opslag en transport een kritische factor

WAT KUNNEN WE TESTEN?

In principe testen we alle situaties waarin temperatuur verloop gevolgd moet worden. .

HOE VERLOOPT EEN TEST?

Vooraf wordt samen met de opdrachtgever een testplan opgesteld.

TEMPERATUUR BEREIK

In welk temperatuurbereik kan een test worden uitgevoerd?

RAPPORTAGE

In overleg met de opdrachtgever wordt vooraf het rapportage format vastgesteld.

VOOR WIE?

Wij testen voor iedereen die de werking van een isolatie wil ervaren.