06-53628213 info@wildflock.nl

RAPPORTAGE

In overleg met de opdrachtgever wordt vooraf het rapportage format vastgesteld. De rapportage kan in het Nederlands of in het Engels worden gepresenteerd.

Veelal maken foto’s van de geteste situaties en grafieken deel uit van onze rapportages. In de grafieken worden de onderlinge relaties van de gemeten temperaturen inzichtelijk gemaakt en tonen we de externe en interne temperatuurverlopen.

Wilt u contact met onze medewerkers?