06-53628213 info@wildflock.nl

ALLES ONDER CONTROLE?

Voor veel producten is de temperatuur tijdens opslag en transport een kritische factor voor de houdbaarheid of de garantie op een correct functioneren in de praktijk. Wat er tijdens het transport met de lading gebeurt is vaak niet inzichtelijk en te afhankelijk van lokale omstandigheden. Oponthoud tijdens transport in koude of zeer warme omgeving kan fatale gevolgen hebben voor uw lading. Niet zelden wordt u als eigenaar van de goederen van zo’n oponthoud niet op de hoogte gebracht en de gevolgen zijn dan voor u.

 

Wilt u contact met onze medewerkers?