06-53628213 info@wildflock.nl

HOE VERLOOPT EEN TEST?

In overleg  met de opdrachtgever wordt een testplan opgesteld. Hierin bepalen we onder meer

   De temperatuur verlopen tijdens de test
   De duur van de test
   De te testen producten of, verpakkingen en dimensies
   Het aantal temperatuur sensoren
   Een optimale plaatsing van de sensoren
   De wijze van rapporteren In principe heeft u als opdrachtgever alle vrijheid om de test(en)
    naar uw wens in te richten.
x
Monitoren
Desgewenst kunt u tijdens de test(en) aanwezig zijn en deelnemen aan de test.
Afhankelijk van het aantal in te zetten sensoren kan een deel of alle meet temperaturen tijdens de test, real-time worden gevolgd.

Wilt u contact met onze medewerkers?