06-53628213 info@wildflock.nl

KAPITAAL + MANAGEMENT

De functie van de banken is formeel niet gewijzigd, echter in de praktijk is de behoefte aan alternatieve

bedrijfsfinanciering sterk groeiende. Bedrijven realiseren zich bovendien dat een te grote afhankelijkheid van een “afstandelijke bank”
riskant is en zoeken naar een alternatief om continuïteit of groei te financieren.

Wij bieden kapitaal maar bieden dit alleen aan die bedrijven waar wij inhoudelijk meerwaarde kunnen bieden.
Management support is daarbij het minste. Wij kunnen uw bedrijf overnemen en brengen zo nodig nieuw management op z’n plaats,
of we participeren en ondersteunen het reeds functionerende management.
WildFlock Capital wil dit alternatief zijn voor een select aantal kandidaten.

Wilt u contact met onze medewerkers?