06-53628213 info@wildflock.nl

Informal Investments

 

START-UP, PROJECTFINANCIERING

Een te grote afhankelijkheid van een “afstandelijke bank” vinden ondernemers riskant.
Er is daarom vraag naar een alternatief.

KAPITAAL +

De functie van de banken is formeel niet gewijzigd, maar in de praktijk is behoefte aan alternatieve bedrijfsfinanciering.

INVESTMENT FOCUS

De focus ligt op bedrijven waar we zelf iets aan toe kunnen voegen.

ACHTERGROND

Know-how & Expertise

FINANCIERING

Wij maken gebruik van fondsen die ons door derden ter beschikking worden gesteld.