06-53628213 info@wildflock.nl

INFORMAL INVESTMENTS

START-UP, SCALE-UP, PROJECTFINANCIERING

Een te grote afhankelijkheid van een “afstandelijke bank” vinden ondernemers riskant. Er is daarom vraag naar een alternatief. 

WildFlock Capital wil dit alternatief zijn voor een select aantal kandidaten.

KAPITAAL +

De functie van de banken is formeel niet gewijzigd, maar in de praktijk is behoefte aan alternatieve bedrijfsfinanciering.

INVESTMENT FOCUS

De focus ligt op bedrijven waar we zelf iets aan toe kunnen voegen.

ACHTERGROND

Know-how & Expertise

FINANCIERING

Wij maken gebruik van fondsen die ons door derden ter beschikking worden gesteld.
Atarim

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly