06-53628213 info@wildflock.nl

FINANCIERING

WildFlock Capital maakt gebruik van fondsen die haar door derden ter beschikking wordt gesteld.

Op deze wijze kunnen overnames en participaties bancair gefinancierd worden doordat wij de bank doorgaans, van uit deze fondsen, voldoende eigen inbreng kunnen bieden.

Afhankelijk van de casus wordt gekozen voor een volledige cash overname dan wel een gedeeltelijke cash en gedeeltelijke earn-out constructie.

Wilt u contact met onze medewerkers?