06-53628213 info@wildflock.nl

INVESTMENT FOCUS

Wij zijn met name op zoek naar de volgende typen bedrijven om over te nemen dan wel om in te participeren.
 • Productiebedrijven met een eigen productenprogramma.
  Niche producten, eigen technologie of sterke merknamen hebben onze voorkeur.
 • Technische handelsbedrijven.
  B to B liefst aangevuld met een toolshop waar producten op klantspecificatie kunnen worden aangepast of voorbereid.
 • Technische confectie bedrijven die van een halffabrikaat een klantoplossing maken.
 • Start ups met een unieke technische propositie, product of service.
 • Lokaal dan wel internationaal opererende bedrijven zijn interessant. 
  • Bedrijfsgrootte tot ca 50 medewerkers.
WildFlock Capital heeft een strakke focus op bedrijven en activiteiten waar we zelf iets aan toe kunnen voegen. 
Hetzij door managementskills, hetzij door technische kennis van het product of de productie willen wij het bedrijf waarin we participeren versterken.
Van alle aangekochte bedrijven willen we altijd zelf in staat zijn om tijdelijk of permanent de leiding over te nemen.

Onvoldoende continuïteit bijvoorbeeld door het ontbreken van een opvolger van de DGA, is een goede aanleiding om ons te benaderen.

Wilt u contact met onze medewerkers?