06-53628213 info@wildflock.nl

W i l d... F l o c k s

They 'r everywhere. They go with the flow ... and with some guidance they become more effective.

Een creative benadering voor MKB advies

WildFlock® (een wilde zwerm, kudde of roedel) staat voor een natuurlijke organisatie van elementen die zich ogenschijnlijk in chaos beweegt. Kijken we iets beter, dan blijkt er wel degelijk een orde in deze chaos mogelijk. Een schol vissen kan bij bedreiging in één keer collectief een wending maken. Elke zwerm of kudde kent een collectief doel. Die metafoor vinden wij inspirerend omdat we weten dat teveel structuur als een blokkade werkt voor creatieve processen. Wij zien wel wat in chaos, mits deze uiteindelijk in een collectief doel wordt vertaald. We rennen eerst een stukje met u mee en onderweg zien we samen de oplossing.

CREATIEVE DIENSTVERLENING

Ondersteuning bij verkoop, productontwikkeling en presentatie

THERMISCH TESTLAB

Klimaat simulaties voor het tetsten van isolatie bij transport en opslag

INFORMAL INVESTMENTS

Voor startende ondernemers met een duurzame outlook

Wilt u meer weten?